Tuesday, March 8, 2016

2160. ĐINH TRƯỜNG CHINH thơ, tranh, notes tháng ba


đinh trường chinh
thơ, tranh, notes tháng ba


tranh vẽ những nét rất thơ
màu thơ cũng nhuộm xuống tờ, như tranh
tháng ba, hai tháng qua nhanh
mà hai ba tháng đã thành thiên thu

ngày quen, chiếc bóng tuyệt mù
ngồi nghe năm tháng viễn du dặm miền
màu tranh là mộng như nhiên
để thơ gieo hạt xuống miền trụ an.


đinh trường chinh 

March 7, 2016hình vẽ trên giấy ở tiệm cà phê by như tranh