Tuesday, March 1, 2016

2147. Thơ NGUYỄN ĐỨC SƠN Điếu Giản Chi
NGUYỄN ĐỨC SƠN


Điếu Giản Chi 


Cháu mang trà xuống cụ đây
Tự nhiên trong đó núi mây ướp rồi
Vừa gần gũi vừa xa xôi
Nhớ khi đối ẩm bồi hồi tương tri
Tóc xanh đầu bạc sá gì
Kẻ Nam người Bắc ừ thì bắt tay
Lựu đạn lườm nguýt dao phay
Chúng ta thương tiếc cái khay đựng trà


Nguyễn Đức Sơn
22.10.2005 – ngày học giả Giản Chi qua đời

Giản Chi (1904-2005): nhà văn, nhà giáo, dịch giả…


Bửu Ý – Nguyễn Đức Sơn – Đinh Cường
Đại Lào, Tháng 11.2013  - Ảnh Nguyễn Hữu