Tuesday, March 1, 2016

2145. BÙI GIÁNG Hồi phục / Phục hồi


BÙI GIÁNG

Chân dung Bùi Giáng - dinhcuong


HỒI PHỤC

Hết điên rồi! Hết điên rồi!
Bài thơ bất tận rạng ngời Việt Nam
Còn nguyên châu thổ hội đàm
Giòng sông bất tận huy hoàng Cửu Long
Thênh thang dưới nguyệt đêm rằm
Nguyên tiêu sương tuyết tơ tằm bủa giăng


PHỤC HỒI

Nhớ quên người? Nhớ quên người?
Tòng giao sất luyện nhớ mười thiều quang
Du Xuân Lễ Hội bàng hoàng
Miêu cương mạc ngoại điệu hoàng sa dâng
Chở che dâu cỏ yên tần
Sầu đau khép chặt tử phần yên vui


BÙI GIÁNG