Wednesday, February 24, 2016

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI KHÔNG THẤY NÚI tập truyện của Khuất Đẩu


GIỚI THIỆU SÁCH MỚI
KHÔNG THẤY NÚI
tập truyện của Khuất Đẩu


sách dày 358 trang
gồm những truyện hay nhất của Khuất Đẩu
do hệ thống CreateSpace ấn hành
tháng 2.2016
sách có bán trên amazon.com - giá 10 USD
AMAZON.COM