Monday, February 8, 2016

2099. Thơ BÙI GIÁNG Tháng giêng / Từ ấy / Ba khổng lồBÙI GIÁNG
(17.12.1926 – 7.10.1998)

 Chân dung Bùi Giáng
dinhcuongTHÁNG GIÊNG

Tháng giêng trầm thống hai hàng
Gọi xuân địa hạt về quan san chờ
Tháng giêng nức nở hai bờ
Cỏ non khe mọc lập lờ tái sinh
Trùng khơi nghi vấn hành trình
Trùng lai phôi dựng phục sinh hôn hoàng


TỪ ẤY

Xuân xanh mở gió hai hàng
Mở thu mỏng mảnh từ trang mộng đầu
Xuân xanh mở cỏ hương màu
Mở thiên thu mộng yêu đào cho mơ
Từ em xuôi ngược bến bờ
Từ ta bất tuyệt làm thơ tặng người


BA KHỔNG LỒ

Khổng lồ hai đấng tha hương
Văn Tao dõng dã Thế Cường thần công (*)
Khổng lồ có quận một ông
Cuồng điên số dzách phiêu bồng một cây
Thênh thang về dựng hội này
Từng cơn hạnh ngộ nghiêng mày chào nhau


Bùi Giáng
(*) Ngô Văn Tao – Công Thế Cường