Tuesday, February 2, 2016

2089. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH: Uyên ương trong lồngt r a n h
đinh trường chinh 

UYÊN ƯƠNG TRONG LỒNG
để nhớ Lê Uyên Phương (2.2.1941 – 29.6.1999)
acrylic . đinh trường chinh