Monday, February 1, 2016

2086. ĐỖ HỒNG NGỌC - DUYÊN - NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH : Nhớ Đinh Cường


Ảnh PCH – Scibilia, February 1, 2016


RỤNG


Rụng
Rụng như sung…
Rụng
Rụng như lá…
Rụng
Rụng như trăng…
Rụng
Rụng như người!

Đỗ Hồng Ngọc
29.1.2016

 
 
RỤNG… như quả táo Newton. rồi sẽ rụng.
….như. sung chín. chẳng cần chín thêm.
….như. chiếc lá đẹp. lìa cành.
….trăng. trên cành liễu. mơ màng ngủ say.
….như người.  chợt bỏ xa đời. trời ơi!
…. rụng.  như con diều rơi…

duyên
29.1.2016RƠI…


Rơi. Như hạt mưa rơi
Chiều dầm mắt ướt

Rơi. Như ánh sao rơi
Đêm ngàn tia nhớ

Rơi. Như tiếng chân người
Xa. Rất xa. Con đường khàn giọng gọi

Rơi. Như tiếng chim hoảng hốt
Cành khô một nhịp khan

Rơi. Như vệt cọ xanh cuối cùng trên vải
Hồn tranh theo người vào thăm thẳm

Rơi. Như buồn tiếng lá
Còn ai gom đốt lửa
Cho mùa đông theo khói bay lên
 

nguyễn thị khánh minh
29.1.2016