Sunday, February 21, 2016

2122. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN bảy. bảy. 49HOÀNG XUÂN SƠN
bảy.  bảy.  49
             

đọc hồ đình nghiêm, nhớ


ám ảnh
     
        
[sau những tầng khuất lấp, bạn bè]


đọc.  thâm ý của mây trời
lạnh vàng chưa hết một thôi.  đã đầy
sau liêu vắng một hình hài
nằm nghe tuyết giá trôi dài mạnh thu
đèn vàng thắp ngọn mù u
lùm.  khe.  giấc rối.  tù mù bóng.  gương
đứng im.  nín.  lạnh.  bằng tường
vói mùa tro tạnh về hương hỏa nằm
rồi trắng dần cả phương lam
áo lai huyền lục.  rêu.  chàm.  cổ sươngnằm đâu buồn


rừng cây.  xuống tóc.  ban chiều
ngồi nghe mộ địa
đôi đìều thở.  than
sa di hồn bận áo vàng
chút kinh kệ cũ
tàn nhang.  ngún.  đời
tuổi về nghe lú ngàn khơi
một tích tắc.  bỗng.  nhẹ trời.  mưa
bay
bàn tay dợn sóng bàn tay
níu nhau giữa khoảng vơi đầy
thực.  hư
ấn đường che.  mắt.  tuyệt mù
nằm đâu chiếc lá mùa thu
cũng buồn


hoàng xuân sơn
tháng hai 2016