Monday, January 25, 2016

TIN BUỒN: Thân mẫu nhà thơ Bắc Phong qua đời


T  I  N    B  U  Ồ  N
Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:

 PHAN THỊ TÂM
pháp danh Tịnh Quang,
(Thân mẫu nhà thơ Bắc Phong)

đã qua đời ngày 23 tháng 1 năm 2016
tại Boucherville, Quebec Canada,
hưởng thọ 99 tuổi.

Xin chia buồn cùng nhà thơ Bắc Phong và gia đình.
Nguyện cầu linh hồn người quá cố sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.


Blog Phạm Cao Hoàng và bằng hữu