Saturday, January 23, 2016

2067. DUYÊN: THÀNH PHỐ NHỎ. MÙA ĐÔNG


D U Y Ê N
THÀNH PHỐ NHỎ. MÙA ĐÔNG
tôi sống ở michigan.
tại một thành phố nhỏ
muốn đến thăm, nhiều người đã hỏi,
phi trường nào,
Detroit. Chicago?
lần đầu tiên, nghe. không vui...
G.R. có tên.
sao không ai biết, nhỉ.
một lần. vài lần. nhiều lần...
tôi đã quen đi...
khi mời bạn. tôi nhắn nhủ,
chỗ tôi. gần thành phố gió,
Chicago.

G.R.- Chicago,
rất gần nhau.
cách nhau. một mặt hồ.
Lake Michigan.
nước mênh mông...
nhìn về bên kia chỉ thấy mây trời.
mỗi hoàng hôn. về, đẹp tựa tranh, thơ.
chiều. chiều...
măt trời. chìm dần. dần...
làn nước bạc, cuối chân trời.
khi đêm. buông mình, vào bóng tối.
bạn quen, gọi. michigan,
cho dễ nhớ.

G.R.- Chicago,
cách nhau. một mặt hồ.
gió. lộng. bên này.
tuyết trắng, bên kia.
thành phố Gió. kiến trúc tuyệt vời...
gió buốt. suốt mùa đông.
thành phố nhỏ, im lìm...
trong tuyết  trắng.

nối hai thành phố, có một con tầu.
sáng, ra đi.
đêm tối. trở về...
tiếng còi tầu, oa oa.
vỡ. trong đêm. tối.
người. vẫn lắng nghe.
đêm về. gió. gọi.

sân ga. vắng.
một người đứng. đợi.
tiễn đưa. buồn...
bóng người lữ khách.
khuất, trong đêm...

khi đông về trên thành phố nhỏ.
tuyết rơi. rơi hoài. rơi mãi....cả mùa đông.


Duyên
January 22, 2016

gửi bạn, người gọi tên thành phố nhỏ này, michigan.