Friday, January 22, 2016

2063. Thơ ĐINH TRƯỜNG CHINH Ghé Qua Nhà Cũ, Nằm Xuống Chiếc Giường Trong Góc Basement


đinh trường chinh
Ghé Qua Nhà Cũ,
Nằm Xuống Chiếc Giường 
Trong Góc Basement

Ảnh Phạm Cao Hoàng – September 2013


ngã lưng. không ấm chỗ nằm .
vách không còn bóng. bặt tăm những ngày
ghé qua. lạnh một  ngày rêu
còn đâu tiếng gõ. rụng đều giữa đêm.


Đinh Trường Chinh
21.1.2016