Sunday, December 6, 2015

ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ Nhạc: Hoàng Thi Thơ • Ca sĩ: Thái Thanh


ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ
Nhạc: Hoàng Thi Thơ  •  Ca sĩ: Thái Thanh

Bấm vào ảnh dưới đây để nghe: