Sunday, December 13, 2015

GIỚI THIỆU SÁCH BÁO MỚI CỦA THƯ QUÁN BẢN THẢO

GIỚI THIỆU SÁCH BÁO MỚI

THƯ QUÁN BẢN THẢO 67Chủ đề: TRONG LỚP KHÓI MÀU
Tháng 12.2015, 250 trang
để tưởng niệm Phùng Nguyễn  (1950-2015)
gồm những bài viết có bối cảnh là chiến tranh.

Phần di sản văn chương miền nam (1954-1975):
 giới thiệu TẠP CHÍ VĂN NGHỆTẢN MẠN VĂN CHƯƠNGẤn bản đặc biệt ghi dấu ngày tạp chí Thư Quán Bản Thảo
bước vào năm thứ 15, 188 trang
gồm những bài viết tản mạn văn chương của Trần Hoài Thư.

Muốn có số báo trên và tập tản mạn văn chương,
vui lòng liên lạc với nhà văn Trần Hoài Thư:
tranhoaithu16@gmail.com