Wednesday, December 16, 2015

2196. Thơ NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH Sinh nhật mùa đông


Photo by PCH – Scibilia, December 15, 2015
Một ngọn nến nhé. Là 60 năm xa
Vài ánh lửa. Chút mùa thêm tí tách
Tôi đi qua đi qua...

Một ngọn nắng nhé. Là mùa xuân đi mãi
Mầu hoa vàng ngất mắt chiêm bao
Tôi ngủ mớ những khi lòng thơ dại

Một tiếng chim gù. Là hè không đi nữa
Cho miên man hơi ấm tổ đong đầy
Tôi ủ no cõi đời tôi bếp lửa

Một chiếc lá khô. Hỏi mùa thu bóng xế
Kia đất thơm còn níu những chiều phai
Tôi mở hết những trời cao có thể

Gió đã buốt. Thổi bùng đêm mùa đông
Có tiếng khóc rót mừng ly rượu đỏ
Mừng trong tay ngày tháng vẫn đầy. Đong

Mừng vừa chạm thêm ngọn nắng hoa
Cụng hai vai đường dài gió biếc
Tôi đi qua đi qua

Này trời xanh. Lộng lẫy bờ với bến
Kia mây bay. Bảy sắc những niềm tin
Và ánh sáng. Một đường bay tôi hẹn...


nguyễn thị khánh minh

12.2015