Monday, December 14, 2015

2190. Thơ ĐINH CƯỜNG Chiều nắng vàng mùa đông 
Photo by PCH - Fox Valley, December 2015tặng Nguyễn Thế Toàn,


Một chút gì của nắng
cũng làm ta vui thêm
như Bồ Tát qua sông
cùng cành lau trắng muốt

mỗi chúng ta là Phật
khi tin tưởng trong lòng
hãy vượt qua vượt qua
những gì đang khổ ải

chiều ơi chiều nắng vàng
gió mùa đông vừa phải
lòng vui như cánh rừng
trơ cành bao nhánh vẫy

đèn giăng mùa lễ lạc
xóm sạch bờ cỏ xanh
một chút thôi tình bạn
thật thà mà long lanh …


Virginia, December13, 2015
Đinh Cường 
 

- Kiết già
sơn dầu trên giấy
dinhcuong