Friday, December 4, 2015

2172. Thơ ĐINH CƯỜNG Nửa khuya thức dậy đêm tàn thu


Photo by PCH – Scibia, December 1, 2015gởi Thầy Tuệ Sỹ
Bửu Ý, Nguyễn Quốc Thái


Mù sương trời tháng Chạp
nghe nao nao trong lòng
bạn nghe chuông nhà thờ đổ
trong tôi chuông chùa ngân

Tháng giêng Thầy nhập thất
Thị Ngạn Am trên đồi B'lao
mây ở đó phủ mờ trắng núi
Thầy ở đó tịnh yên tâm hồn

bạn thì nơi xa tít tắp. lên đỉnh
Bạch Mã đầy lau trắng hoang vu
lạnh với mưa phùn xứ Huế

bạn thì ở tận trường đua Phú Thọ
Sài Gòn. người ngoan đạo. đi lễ
nhà thờ thầm cầu nguyện Mẹ Maria

thời trước Nguyễn Tường Giang
và Nguyễn Đông Ngạc hay lên đó
chơi cá ngựa. gặp Trịnh Xuân Tịnh
rồi về làm Tập San Văn Chương...

nhớ  bài thơ cầm dương xanh
của Joseph Huỳnh Văn:
Ôi khúc cầm dương sầu quý phái
tháng Chạp như nỗi sầu quý phái .


Virginia, December 4, 2015
Đinh Cường


Photo by Đinh Trường Giang 
Virginia, December 2015