Sunday, November 8, 2015

2119. Thơ ĐINH CƯỜNG Elena và Santa Ana... dô... dô...Elena & Trương Văn Dân - Pho to by PCH - October 2015Elena phone từ Santa Ana nói hôm nay
lên lại San José. Elena nói nhớ lắm nhớ lắm
Elena và Trương Văn Dân lần đầu qua Mỹ
rong chơi miền Đông miền Tây. uống rươu
chát đỏ California nhớ chát đỏ Pháp. Ý

bờ biển và núi non nơi này đẹp. xe đò ghé
rest area có nơi có cà phê Starbucks ngồi
đi xe đò Hoàng vui. xuống đứng duỗi tay
duỗi chân. hít thở không khí núi đồi mênh mông

lấy gói xôi hay ổ mì thịt ra ăn. nhớ Sài Gòn
xôi bắp gói lá chuối. hàng mì thịt ở chợ Cũ
bến xe miền Đông chen chúc đầy người
đi qua Dầu Giây từng rổ ổi xá lị trái to. xanh

và bưởi Biên Hoà. chôm chôm từng chùm
mọng đỏ. Elena qua Cali. cũng không thiếu
gì những trái cây đó. mùa này nhãn, mít tha hồ
dô, dô... và nắng Cali vui trên mỗi bước chân đi.


Virginia, November  8, 2015
Đinh Cường