Saturday, November 28, 2015

2162. Tranh TRƯƠNG VŨ Ngơ ngác trên đồi hoangT r a n h
TRƯƠNG VŨ


Ngơ ngác trên đồi hoang:
Chất liệu hỗn hợp trên bố, 60" x 48",
phác họa năm 2010 hoàn tất năm 2015.