Saturday, November 28, 2015

2160. Thơ ĐINH CƯỜNG Thương cây cây nở hoaĐINH CƯỜNG

Thương cây cây nở hoa

- Henri Rousseau
Người dụ rắn . Sơn dầu trên canvasgởi người yêu hoa cỏ,


Nửa khuya hoa trang nở
trắng như đôi bông tai
chậu lá xanh bóng mượt
mùa lạnh đem vô nhà

thương cây cây nở hoa
nhiều đêm hoa chanh thơm
có tiếng gì kêu rắc
tiếng cành  lá khô rụng

tiếng động trong đêm khuya
nhiều khi nghe gió hú
trườn như rắn xanh Rousseau
quấn qua rừng tối sẫm

tôi dụ đại hồ cầm
kéo tiếng trầm rồi dứt
cho tôi đi ngủ tiếp
sáng dậy cùng lớp băng

mùa đông như đã đến …

Virginia, November 28, 2015
Đinh Cường