Tuesday, November 17, 2015

2147. PHAN NI TẤN Nhạc sĩ Anh Bằng và tôi


NHẠC SĨ ANH BẰNG
VÀ TÔI
Phan Ni Tấn

Nhạc sĩ Anh Bằng  (1926-2015)


Sau 8 năm chống chọi với căn bệnh trầm kha, cuối cùng nhạc sĩ Anh Bằng cũng ra đi. Anh Bằng cũng như nhạc sĩ Phạm Duy, nhà văn Mai Thảo, họa sĩ Tạ Tỵ v.v…, từng là một trong những người bạn quí, bạn vong niên của tôi. Mặc dù nghe danh nhạc sĩ Anh Bằng từ thập niên 1960 ở trong nước, nhưng phải đợi đến hơn 30 năm sau ở hải ngoại tôi mới hân hạnh kết bạn với Anh Bằng.