Tuesday, November 10, 2015

2125. Thơ ĐỖ HỒNG NGỌC Café chemo


Ảnh PCH - Scibilia, November 10, 2015


                        
thăm Đinh Cường


sáng chemo một mình
chiều café cùng bè bạn
thứ café chemo khó kiếm
ngon hơn mocha
ngon hơn espresso
pacamara jember
có hương thơm bạn bè
có vị nồng bè bạn
vị đắng thời gian
vị ngọt không gian
tối chui vào hang
vẽ cùng người tiền sử
hẹn ngày tái ngộ
bày tranh giữa saigon
cho người mắt xanh
thưởng thức
café chemo...
đậm đà
hương sắc!


đỗ hồng ngọc