Tuesday, November 10, 2015

2124. Thơ ĐINH CƯỜNG Niềm vui như chiêm bao


Rừng thu chiều mưa  (Ảnh PCH - Scibilia, November 10, 2015}gởi Nguyễn Hàng Tình,


Và một ngày mưa suốt
tiếng còi tàu lạnh căm
rừng nói gì với tôi
còi tàu qua mất hút

bạn nói gì với tôi
xa nửa vòng trái đất
dran nói gì với tôi
mùa dã quỳ vàng rực

hôm kia đi Starbucks
thấy cà phê Đà Lạt
bày trên quầy. bao trắng
cạnh cà phê Guatemala

niềm vui như chiêm bao
nhớ sao đêm Cầu Đất
rừng ơi rừng thông khuya
xe chở đầy bao tải …


Virginia, November 10, 2015
Đinh Cường  


Dran, đang mùa dã quỳ
Tranh Đinh Trường Chinh