Monday, November 9, 2015

2122. Thơ ĐINH CƯỜNG Sáng sớm Virginia nhớ Nguyễn Quang Chơn


Photo by PCH – Scibilia, October 2015Chút rượu cặn đêm hôm qua còn không
Nguyễn Quang Chơn tự vẽ mình với bao
nỗi nhớ. hai con cưng thì ở xa nửa vòng
trái đất. bạn bè tứ xứ người còn người mất

cũng buồn chứ. khi đêm khuya ở Đà Nẵng
một mình thức dậy. gió thổi từ ngoài sông Hàn
thăm thẳm bầu trời đêm xanh đầy sao mai
cô gái bán chè đẹp như trong tranh Rembrandt

sao Chơn không vẽ. bây giờ tang điền dâu bể?
chỉ còn chiếc cầu với rồng bay phượng múa ...
làm sao Chơn không buồn để lại ly rượu cặn
cho tôi muốn chấm vào đôi mắt em đen tròn
như có đôi dòng lệ chảy. để nhớ những ngày xưa

những ngõ cà phê những ngõ bún bò thơm phức
thời còn Luân Hoán và những giai nhân Đà Nẵng
thời còn anh Nguyễn Văn Xuân hỏi gì cũng biết
nay chỉ còn Nguyễn Quang Chơn tự vẽ mặt mình …

Virginia   November 9, 2015
Đinh Cường 


- Nguyễn Quang Chơn
dinhcuong vẽ để nhớ San Francisco