Saturday, October 31, 2015

2099. Thơ ĐINH CƯỜNG Mười lăm phút ở nhà Phạm Cao Hoàng tiễn bạn ra phi trường


Photo by PCH - Scibilia, 29.10.2015Các bạn đi nhằm đêm Halloween
nên chị Cúc Hoa bày đĩa bánh cốm
hình trái bí vàng rất ngon và rất đẹp
từ đây ra phi trường Dulles rất gần

thôi lại ôm nhau chia tay tạm biệt 
về dười San José có Hải Phương
và Quận. Lữ Quỳnh - Kim Nhung
đi đâu cũng đầy ắp tình bè bạn…

chúng ta chỉ còn chừng đó niềm vui
vui nhất Nguyên Minh với Quán Văn
sẽ làm số đặc biệt về sông Potomac
bao nhiêu hình ảnh của chuyến đi này

và chắc rằng Elena cũng sẽ ghi lại
một đoạn văn ngắn đầy thơ mộng
Trương Văn Dân sẽ có bàn tay nhỏ
dưới muôn vàn chiếc lá mùa thu .

Virginia,  October 31, 2015
Đinh Cường


Ảnh Đặng Đình Khiết  -  31.10.2015