Thursday, October 8, 2015

2044. Thơ BÙI GIÁNG: Bình minh 1, 2, 3, 4


BÙI GIÁNG
(17.12.1926 – 7.10.1998)


Chân dung Bùi Giáng
dinhcuong

BÌNH MINH 1


Bình minh tao ngộ dị thường
Vào nguyên thủy giục mộng trường đoạn ngân
Đi về tuyết lệ hồng trần
Ngữ ngôn ký thác tử phần chở che
Bình minh phố chợ hiên hè
Cảo thơm lần giở giấc hòe hoàng hoa
Bình minh nắng giục mật tòa
Chép tờ xây dựng tuyết ngà ngọc phơiBÌNH MINH 2


Chín phương trời tuyết ra bông
Trong nguồn thủy thảo đất đồng khai nguyên
Hắc phong hải ngoại uy quyền
Vẫn không đủ dựng lệnh truyền biển dâu
Ngàn hoa từ ngọn sơ đầu
Về thiêm thiếp gọi mối sầu tư kêu


BÌNH MINH 3


Đi về mây gió về theo
Đá vang tiếng ngựa ngọn đèo đầu khe
Đầu truông nắng dựng hội hè
Ngàn hoa mộng tưởng há dè sử xanhBÌNH MINH 4


Ve chai điệu mọc mời chào
Phồn hoa nhy nữ chốn nào nơi đây
Niết Bàn thiết lập đầu tay
Thiên Đường quấn quít từ ngày sang đêm


Bùi Giáng
KIM CƯƠNG KHÓC TIỄN BÙI GIÁNG
Bấm vào ảnh dưới đây để xem: