Thursday, October 8, 2015

2043. Thơ ĐINH CƯỜNG Thức dậy nửa khuya đọc thơ Huy Tưởng trên Tiền Vệ


ĐINH CƯỜNG
Thức dậy nửa khuya
đọc thơ Huy Tưởng trên Tiền Vệ


- Huy Tưởng 
trên napkin Starbucks – dinhcuongThức dậy nửa khuya đọc bài thơ dài của Huy Tưởng
như gặp được cuộc giải ngộ trong cơn mơ tưởng
trong cơn mộng du ẩn trong bóng tối nửa mặt
nửa mặt kia có giọt lệ chảy như hạt sương đêm

đêm xanh đen màu chàm. im như tiếng cello vừa
dứt của Camille Thomas. gương mặt lột tả hết
Sérénade - Schubert. dịu êm tha thiết. đớn đau
bên kia bờ biển Úc Châu người thi sĩ ấy có nghe?

để cuộc giải ngộ giữa đêm khuya là chiếc robe đỏ
sầu quý phái như Joseph Huỳnh Văn. chửi tục
như Nguyễn Đức Sơn ẩn trong nụ bông hồng mới nở
Bông hồng mới nở. Mắc cỡ đời hay. Huơng sắc ai bày
Sáng nay ta chết. Chết cho cái đẹp nghệ thuật thăng hoa

Vẫn thức dậy nửa khuya. đọc thơ bạn và nhớ bạn vô cùng
cuộc giải ngộ nào cũng buồn. bởi vì năm tháng qua nhanh
mà chúng ta như gợn mây trắng mỏng trên màu trời mùa thu
như những chiếc lá vàng rồi sẽ rụng. để lại xanh mùa tới …


Virginia, October 8. 2015
Đinh Cường

- thủ bút Nguyễn Đức Sơn 

- Nguyễn Đức Sơn 
ghi mấy nét - dinhcuong