Sunday, October 4, 2015

2032. Thơ ĐINH CƯỜNG Thức dậy nửa khuya đọc bài viết của Phan Tấn Hải nhớ giọng nói nụ cười Võ Phiến


ĐINH CƯỜNG
Thức dậy nửa khuya
đọc bài viết của Phan Tấn Hải
nhớ giọng nói nụ cười Võ Phiến


- Võ Phiến
ảnh Thanh Tuệ - ParisNụ cười anh rất hiền
anh nói giọng Bình Định
trọn đời anh: trang giấy [1]
chi li từng chi tiết

trả lời thư bạn bè
từ tấm thiệp chúc Tết
giữ nhiều thư anh gởi
nếu như Hemingway

chắc tôi giàu biết mấy
một lá thư của họ
trang trọng Viện Bảo Tàng
thư Võ Phiến tràn lan

chỉ ấm thêm tình bạn
chỉ đẹp thêm tình người
nụ cười anh rất tươi
nhớ vườn cam chín mọng

dạo anh chị còn ở Los.
Châu Thọ, tôi đến thăm
anh đưa ra vườn sau
khoe vườn cây, bàn viết

quanh anh là hoa trái
nay trái đã rụng rồi
anh đi một mình thôi
còn cành hoa Viễn Phố

tôi Cường đây thưa chị
nhờ Thành Tôn chuyển lời …
Thuần thắp thêm cây nhang
ở xa tôi cầu nguyện ...

Anh đi và đã  đến.

Virginia, Oct  4, 2015
Đinh Cường

[1] Trọn đời nhà văn Võ Phiến là những trang giấy
( Phan Tấn Hải, Võ Phiến : Nghìn năm mây trắng lê thê
website sangtao.org )


- Võ Phiến - Châu Thọ
Los
 Angeles - 1997

- Thư Võ Phiến
Los
 Angeles - 1997