Friday, October 2, 2015

2025. Thơ ĐINH CƯỜNG Và đôi mắt Bồ Đề Đạt Ma trong đêm khuya


ĐINH CƯỜNG
Và đôi mắt Bồ Đề Đạt Ma
trong đêm khuya

- Bồ Đề Đạt Ma
  tranh mực nho của Nguyễn Đính
  vẽ trên giấy bìa . 10 x 13 cm . 1998


Gởi Nguyễn Đính và Lê Huỳnh Lâm ,


Vẫn nửa khuya thức dậy
sục sạo tìm này tìm nọ
thấy mấy cái tranh Bồ Đề Đạt Ma
Trần Vàng Sao vẽ
ký tên thật Nguyễn Đính
có lẽ vì trang trọng nên ký tên thật của mình

nhớ năm kia từ Sài Gòn ra Huế
về Vỹ Dạ thăm bạn
ngồi cùng nhau trước lan can
nơi chiếc bàn nhựa nhỏ. mấy cái ghế nhựa nhỏ
uông trà, sau đó bạn ưng uống bia.
Lê Huỳnh Lâm ra ngoài chợ trước đường
mua mấy chai bia và nước đá
Trần Vàng Sao nói cười lý thú, đằm đẹ

trên bàn viết cũ mốc bên phòng trong
là những chân dung Bồ Đề Đạt Ma
vẽ trên đủ thứ giấy, bìa carton thùng
giấy quyến bồi, mặt sau tờ lịch cũ ..
vẫn hiện ra đôi mắt tinh anh của Ngài 

vẽ Bồ Đề Dạt Ma ăn thua đôi mắt
nhìn đôi mắt là biết người vẽ có đạt không

tôi rất thích gương mặt, hai chấm đen đôi mắt
nhìn sáng quắc. và đám mây bên góc
bức chân dung nhỏ này tôi đổi Nguyễn Đính
tiền uống bia chắc sau đó cả tháng mới hết …

thức dậy nửa khuya lục tìm ra
mấy cái chân dung Bồ Đề Đạt Ma
mà nhớ bạn. người thi sĩ có hơi thơ như nói
những lời nói đụng thấu tới tim can…


Virginia  October  2, 2015 
Đinh Cường


- Đinh Cường - Nguyễn Đính - Lê Huỳnh Lâm ( phía sau )
  tại lan can nhà Trần Vàng Sao - Vỹ Dạ - Huế 2013