Saturday, September 19, 2015

1987. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN: CÂY NHÂN SINH. 2 / GIẤC MƠ HỒI SINH / CÕI CHIA


HOÀNG XUÂN SƠN
CÂY NHÂN SINH. 2


tắm gì thì tắm
không thể nào gột sạch bợn đất sau lưng
của năm đùn tháng
xin ai từ tâm gieo giùm hạt
cho cây chiều phơi phới
mọc lên


GIẤC MƠ HỒI SINH
     
                         
70 năm lưu luyến dòng nhạc


trong thinh lặng của đêm trường
nghe mình thầm thì to nhỏ
với căn phòng chắn.  lóa gương
ngăn một vì sao khôn tỏ

mình là vì sao đơn độc
vì sao ví von cuộc đời
qua những triền đồi đổ dốc
rượt đuổi cùng một cuộc chơi

cùng em hơ nồng bếp lửa
từ lâu nín lặng than cời
vì đâu tay cầm lạnh.  nguội
tự buồn khép cổng đôi mươi

mình thử đi theo tiếng đàn
dâng bên trời một khúc hát
thanh xuân thanh xuân.  ôi xuân
dấu hóa trên từng khuôn nhạc

hãy nghiêng dòng kẽ nặng tình
dòng sông chẩy về phiên thức
con thuyền.  ngọn gió tinh tinh
trời đất sóng cùng vai ngực

mình lại sánh bước bên nhau
dìu êm.  qua cầu rất khẽ
hóa duyên cùng thuở mộng đầu
baybay.  tơ hồng vẫn thế

vẫn như trầm.  thoảng thơm.  hương
mình hồi sinh trong vị thở


17, 18 tháng by 2015CÕI CHIA
             

nhớ Nguyễn Xuân Hoàng


Vạt nước hắt sương đi xa
trời mưa quyên đỗ
thâm tà áo
bâu
nên thơ
từ vụng hôn
đầu
muối chan môi lệ
đằm câu mặn nồng
bề gì tóc cũng phơi
hong
sợi trăm năm có nao lòng bể dâu ?
vắt hương
cạn kiệt đàn sầu
bãi trăng chín lộng
mùa sâu
uẩn quỳnh
xưa còn tản mạn thiên kinh
ơi con bướm đậu tang tình ngũ cung
vàng âm. mai, khổn
tao phùng
trói nhau phương hướng
mịt mùng
cõi
chia

Sông về
thiêm thiếp mộ bia
đăm đăm hồ mị
ô kìa!
giấc ai?
lạc trần chuông mõ bi ai
tàn nhang khuya với chuôi dài đẩu tinh
đầy trời
mắt lạ cung nghinh
chiêu dương ánh cũ
có bình yên chăng ?
rề rà
xếp áo cùng khăn
rớt rơi còn chút bụi hằn tâm si
ở hoa cương
ngạt xuân thì
nhành khô
xác mượn
chờ chi bụi hồng
đá vàng
tủi nợ gai chông
trăm năm gối nhẹ
tang bồng
thốt
thưa


(Thơ cũ như là áo xưa. chút hương theo gió chút mùa gửi trăng. chút phân vân duột tơ tằm chút mình lẫn chút trăm năm bùi ngùi. chút thân. da thịt sần sùi. chút tà dương vợi săm soi tuổi đời)

Chén hoài
ẩm
một chút thôi
men xanh cổ lụy nước ngời phúc âm
hát rong
một chút sanh cầm
nốt đen
luyến
láy
tan tầm
cuộc chơi.

chín cuối, không ba