Monday, September 14, 2015

1979. Thơ BÙI GIÁNG Chiêm bao 3 / Chiêm bao 4


BÙI GIÁNG


Chân dung Bùi Giáng  
dinhcuong
CHIÊM BAO 3


Chiêm bao trong thịt ngoài da
Tủy xương ở giữa ruột rà trăm năm
Nào người đảo tứ điên tam
Phù du phương cảo ngó dòm cái chi?
Chiêm bao chín suối lầm lỳ
Hoàng tuyền xây dựng nhu mỳ bộ xươngCHIÊM BAO 4


Chiêm bao trái đất ngậm cười
Làm thơ tái tặng cho người chịu chơi
Chiêm bao phồn thịnh da trời
Điệu cười rủ rỉ cho đời xum xuê
Điệu cười một tỉnh mười mê
Cuồng ca loạn vũ môi trề trề môi


Bùi Giáng