Sunday, September 13, 2015

1977. Thơ ĐINH CƯỜNG Và ngọn đèn chong phố núi


ĐINH CƯỜNG
Và ngọn đèn chong phố núi

Trở về phố cũ
sơn dầu trên giấy
đinhcường


Gởi Nguyễn Đạt,


Khi người qua đồi B’lao
mây mù nhiều về phía ấy
khi tôi đi ngang rừng lau
trắng rợp trời thương nhớ.

rừng lau và gió phất phơ bay
như mùa thu sáng nay về sớm
mây như xám ngát vùng này
tôi cứ cặm cụi vẽ hoài phố núi…

người đi qua ngọn đồi Dran
làm sao tôi không nhớ núi
căn nhà gỗ bạn đang ngồi kia
có mấy giò lan rừng trắng mượt

khi bạn đường trường lên B’lao
quán Thềm Xưa khuya khoắt ấy
còn ngọn đèn chong bên quầy sách cũ
tôi đang ngồi im ở rừng sau nơi đây

chỉ nghe một tiếng quạ kêu khàn
rồi vụt bay lên chóp đỉnh cây phong
có mấy chiếc lá vàng rụng xuống
mai kia đã mùa thu. lại một mùa thu nữa …


Virginia, September 12, 2015
Đinh Cường