Friday, September 4, 2015

1960. Thơ NGUYỄN XUÂN THIỆP Vườn tượng Mai Chửng / Mai sau / Dã quỳ đỏNGUYỄN XUÂN THIỆP


Nguyễn Xuân Thiệp
Ảnh PCH - August, 2015
VƯỜN TƯỢNG MAI CHỬNG
                                   

nhớ bạn ra đi vào tháng 9


sẽ về đứng
cùng đá và cây. trong vườn tượng
rạng rỡ cười
tháng chin. chim như mây
những bầy sao trên đồng cỏ
khoảnh khắc. cùng tấu khúc ca ngợi niềm vui. của
                                                              đất và người
bản symphony số 9
như hoa của đá. nước mắt cây
đừng khóc. em đừng khóc
trời nổ cơn giông
cho một ngày đã quaMAI SAU


mai sau
khi ra vườn
hái những bông hương nhu
vương màu máu tím
người hãy nghĩ
về
một mùa hè
trên trang thơ tôi
và những mùi hương. đã chếtDÃ QUỲ ĐỎ


bé thơ ơi
rồi một ngày
em đứng. giữa rừng hoa quỳ. đỏ
tưởng niệm tôi
xin đừng khóc
ngày đã tàn. và ngày sắp rơi
cô bé đi vớt mặt trời
không về nữa...
Nguyễn Xuân Thiệp