Friday, August 28, 2015

1951. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Long lanh Quỳnh



LONG LANH QUỲNH (*)
Hoàng Xuân Sơn

Nguyễn Giao Đông Quỳnh
(1975 - 2015}


viết lại,
gởi theo một đóa quỳnh vừa tan biến


Long lanh long lanh
nụ cười long lanh
trong mắt trên môi
giọt cười reo vui
sương bay qua phố
trăng lạc bên đồi
quỳnh thơm một nụ
hương cài mấy trăng

Mong manh mong manh
tuổi đời mong manh
chơi vơi chơi vơi
hồn người chơi vơi
ai qua như gió
ai nhẹ như cười
dường dài có mỏi
tựa đầu lên vai
đường trần có vội
xin tóc bay dài

Ôi đẹp bàn tay
rưng rưng mầu nắng
ôi đẹp làn môi
gọi thầm xa vời
người như trăng mộng
chia áo ngàn khơi
người đi khuất nẻo
thương quá mây trời

Như sương như hoa
tuổi trời mưa sa
như run như đau
tình còn bao lâu
xin mai sau rót
giọt rượu luân hồi
đời người vẫn lạnh
tự ngày thôi nôi
hồn người sẽ tạnh
xương máu rã rời .

hoàng xuân sơn
2003-2015

(*) một vài ý của Trịnh Công Sơn