Sunday, August 23, 2015

1943. Tranh của họa sĩ Trương Vũ (2): Ảo giác của bên kia sông / Ký ức HuếT r a n h
TRƯƠNG VŨ


Ảo giác của bên kia sông
sơn dầu trên bố, 20 x 16 in. (2010)


Ký ức Huế
sơn dầu trên bố, 40 x 30 in. (2009)