Sunday, August 23, 2015

1938. HOÀNG XUÂN SƠN Vẫn có / Sóng mưaHOÀNG XUÂN SƠN


vẫn có

              một thời
              lạnh với câu ca
              nằm không mà hát
              thì tòa cũng đau
              em ơi
              làm một chút gì
              nhanh lên cho khoảng buồn ghi nhật trình
              ví dầu
              thân nhiệt lênh đênh
              nơi khoan hò cũ
              có mình          có ta
              níu nhau.  trôi
              giữa phiền hà
              sông dài nước rộng
              nghe ra                  vẫn
mình
vẫn đời.  và chút linh tinh
dài lâu vẫn có
chút tình.  nghĩa
thơm


sóng mưa

              vụn trời
              nhánh tẻ cơn giông
              chở mưa an hạ
              qua trùng điệp.  vây
              khổn nhau dưới một phiên ngày
              mà đêm trứng rụng
              mùa ngây ngất tình
              bướm sâu thì cũng biết
              mình
              còn mang thân tạ
              u minh giữa thời
              đất trùm
              hết một cơ ngơi
              hỏi nhau phiến lá
              xanh trời ở đâu
              sau mưa
              chờ nắng hiển mầu
              trong mắt hồ sóng
              chìm sâu biển tình


hoàng xuân sơn
16,17 tháng bảy 2015