Tuesday, August 18, 2015

1932. Tranh của họa sĩ Trương Vũ (1) Hoàng hạ / Lửa hồng trong tuyết giá / Hoàng hôn trên bờ sông / Gặp bạn bè trên chiến trường xưa / Huyễn mộng: sơn dầu trên bố

  
T r a n h
TRƯƠNG VŨ

1.   Hoàng hạ
sơn dầu trên bố, 30 x 24 in
2014


2.   Lửa hồng trong tuyết giá
sơn dầu trên bố, 40 x 30 in
2015


3.   Hoàng hôn trên bờ sông
sơn dầu trên bố, 24 x 30 in
2012


4.   Gặp bạn bè trên chiến trường xưa
sơn dầu trên bố, 18 x 24 in 
2008


5.   Huyễn mộng 
sơn dầu trên bố 24 x 30 in. 
2012.