Monday, August 17, 2015

1931. PHAN TẤN HẢI Đi vào cõi tạo hình với Đinh CườngĐI VÀO CÕI TO HÌNH
VI ĐINH CƯỜNG

Phan Tấn Hải

Hãy hình dung thế này về họa sĩ Đinh Cường: trong khi chúng ta đang sống trong không gian 3 chiều, hay nếu kể thêm thời gian, sẽ gọi là không gian 4 chiều, Đinh Cường sống trong một không gian tâm thức của rất nhiều chiều: hễ bước chệch đi một tí, là đã bước sang cõi khác… nơi đó, ông hiện ra với những màu sắc và đường nét không còn dính gì tới cõi này của chúng ta.

Và như thế, Đinh Cường như dường đang bay trong những cõi của n chiều, với n lớn hơn rất nhiều lần con số 4. Tác phẩm “Đi Vào Cõi Tạo Hình” (ĐVCTH) là một cõi dị thường như thế do tác giả Đinh Cường hiển lộ ra, nơi đó 16 họa sĩ là những cõi riêng, và từng trang mở ra đọc là những không gian nhiều chiều độc đáo, rất riêng từng người.

Viết như thế cho sách này, không dễ ai cũng có thể làm như Đinh Cường.

Làm thế nào để nhìn thấy Đinh Cường cho trọn vẹn? Nếu họa sĩ họ Đinh là một tấm tranh, tôi có thể đừng nhìn từ xa để thâý tổng thể bố cục, rồi từ từ tới gần để xem các chuyển đổi những mảng màu, những đường nét vi tế hơn, và rồi lùi lại xa, nghiêng chệch qua trái, rồi qua phải – tôi đã nhìn tranh Đinh Cường như thế, một họa sĩ tôi ưa thích.

Nhưng cũng với tôi, Đinh Cường đã xuất hiện như một con voi khổng lồ, chỉ có thể nhìn ông từ một phía, và rồi nói về ông từ một phía. Như dường không thể nói đủ, về những Đinh Cường xuất hiện trước chúng ta, hoặc như một họa sĩ, hoặc như một nhà thơ. Hay đúng ra, nên nhìn ông như một ống kính vạn hoa, nơi đó ông xuất hiện đa dạng, một cách tài hoa.

Đinh Cường là một họa sĩ phức tạp. Ông là một nhà thơ của màu sắc, nơi các tảng màu, các đường nét qua tay ông đã trở thành một thi ca mới. Chúng ta vẫn luôn luôn kinh ngạc về Đinh Cường: Ông làm đẹp hơn những góc phố mà chúng ta đã thấy, làm thơ mộng hơn những góc núi, những vầng mây…