Saturday, August 15, 2015

1926. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN in the front ofHOÀNG XUÂN SƠN
in the front of


mùi ẩm mốc của căn phòng
gây gây.         mùi nằm lòng ghê gớm
một buổi mai dung thuộc
anh không thể thiếu những điều đã chan vào khung hóa cuộc đời
trong đó tế bào em
in the front of
nhũng thân thương mầm bệnh
chúng ta bệnh lý bệnh giải mù mờ
trôi theo cuộc đời
lăn quay từng mật độ
đậm đặc.  có khi suồng sã
tình yêu tình yêu
trong ngôi nhà tự nguyện hiến dâng
trật tự theo chiều hôn lễ
nhiều khi tôi cứ phát bừa
xin em dịu dàng luận tội
bây giờ những viên gạch đã chất đầy công án
niềm tư lộm cộm phương trình
một với một vẫn là hai
vẫn đầu cúi nghe mặt
khúc hội thoại nghiêm chỉnh
canh trường.  và những áng sao thưa


hoàng xuân sơn

12 juin 2015