Saturday, August 8, 2015

1913. Thơ ĐINH CƯỜNG Và người nhạc sĩ tài hoa ấy


ĐINH CƯỜNG
Và người nhạc sĩ tài hoa ấy
Gởi Lữ Quỳnh
để cùng nhớ anh Ưng Lang


Ngày giỗ anh Ưng Lang
Cali. trời còn  hạn hán?
Thuần thắp thêm cho cây nhang
 năm nào cũng đều như vậy 

nhớ người nhạc sĩ tài hoa ấy
luôn cười mỉm, hiền khô
nước da hơi ngăm đen
dáng gầy mà khoẻ vậy

nhờ anh đi xe đạp suốt
anh còn chế thêm phụ tùng
sau này thành nổi tiếng
kỹ sư chế biến xe đạp

bạn bè thương quý anh
vì anh cao tuổi nhất
mà nhỏ nhẹ cùng nhau
những chiều nhà anh chị Lễ [1]

những chiều sao đẹp thế
trong phòng vang tiếng nhạc
thuyền theo nước trôi không về [2]
anh không về sáu năm nay .

đêm. nghe lại Hà Thanh hát
Mưa rơi, chiều nay vắng người
mà nhớ anh, nhớ Hà Thanh , nhớ anh Lễ
sao chiều nay tôi vẽ cây đại hồ cầm đen...


Virginia, August  8, 2015
Đinh Cường

[1] Kỹ sư Hồ Đăng Lễ ( đã mất )
Trưởng Khu Công Chánh Huế,
ở căn biệt thự cổ rất đẹp,
chiều anh em hay tụ họp ở đó

[2] Lời trong bài hát Mưa Rơi
[3] Mưa Rơi, nhạc Ưng Lang và Châu Kỳ

Ưng Lang , nhạc sĩ. Sinh ngày 2 - 9 - i929 tại Huế
mất ngày 17- 8 - 2009 tại Sài Gòn. 


- Đai Hồ Cầm Đen
sơn dầu trên giấy
dinhcuong – 8.2015


Nhạc sĩ Ưng Lang 
sơn dầu trên canvas của Trương Đình UyênMƯA RƠI