Wednesday, August 5, 2015

1905. Thơ ĐINH QUÍ NHƯỠNG Thênh thang một cõi phiêu bồng


Đinh Quí Nhưỡng
Thênh thang một cõi phiêu bồng


Tưởng nhớ Nguyễn Bắc Sơn


Trần gian dẫu nhốt trong lồng
Nhốt anh anh vẫn phiêu bồng cuộc chơi
Chơi theo nết đất tính trời
Phù sinh có mặt một đời làm vui
Như sương như khói mây trôi
Vẩn vơ giữa cõi lộng trời thênh thang


Đinh Quí Nhưỡng
August 4, 2015