Wednesday, August 5, 2015

1904. Thơ ĐINH CƯỜNG Ngàn khơi


ĐINH CƯỜNG
Ngàn khơi

- Bià tập thơ Nguyễn Bắc Sơn
vẽ năm ngoái , chưa thấy inTrùng bọt biển tấp chìm vào chân sóng
Em là chim bay thoát tới trời xa
(Nguyễn Bắc Sơn)


Tôi chưa gặp người thi sĩ ấy một lần
nghe qua bạn bè kể nhiều huyền thoại
mới năm ngoái Đặng Tiến nhắn tôi
vẽ bìa cho tập thơ Nguyễn Bắc Sơn
người con gái sẽ in. chờ hoài chưa thấy

sáng sớm dậy đọc e-mail Đỗ Hồng Ngọc
cho hay Nguyễn Bắc Sơn vừa mất ở
Phan Thiết. quê nhà. Phan Thiết. nơi năm xưa
tôi có nhiều lần ra. gíó biển mặn. nhớ mùi
nước mắm trong những chiếc vại thật lớn

nhớ lần ra dự đám cưới Hải Phương và Quận
những năm sáu mươi. thanh bình thơ mộng…

sao tôi chưa được gặp thăm người thi sĩ ấy
một lần. chỉ đọc những bài thơ hào sảng
của anh. như một dấu ấn Nguyễn Bắc Sơn
những người bạn thân đã viết về anh, nhiều
bài báo đã viết về anh. sáng sớm dậy được
tin anh mất. tôi chỉ biết ngồi im. ngậm ngùi

chào vĩnh biệt người thi sĩ tôi hằng yêu quý
chào Phan Thiết biển sóng ru anh ngàn khơi…


Virginia, August 4, 2015
Đinh Cường