Saturday, August 1, 2015

1889.Thơ NGUYỄN QUANG CHƠN Bài thơ tháng támNguyễn Quang Chơn
Bài thơ tháng tám


Ngày cũng qua dần. Đêm cũng qua
Vươn vai hít thở cõi ta bà
Bạn bè. bè bạn còn mấy kẻ
Nắng ở vườn sau. Một cánh hoa...

Em cũng xa rồi. Em cũng xa
Những thơ. Những nhạc. Áng sương nhoà
Âm trầm hòn sỏi lăn dốc nhỏ
Tiếng vọng rạc rời. Tim thiết tha...

Người vẫn miệt mài mơ ngôi vương
Đời chao mộng ảo bến thiên đường
Bàn chân lối cũ còn vương máu
Nhàu nát cung đàn. Thương xót thương!

Tháng tám vẫn còn in sắc hoa
Tiếng chim ríu rít. nắng la đà
Dũng Như tươi thắm miền xa lắc
Bóng hạnh ươm mầm muôn tiếng ca

Hồn vẫn bừng sâu từng sát na
Đắm say lắng đọng buổi dương tà
Vườn xưa hoa cỏ xôn xao lá
Giọt rượu ân tình tha thiết tha...

August 1, 2015
Nguyễn Quang Chơn