Friday, July 31, 2015

1884. Thơ ĐINH CƯỜNG Và cơn mưa giông lớn trưa nayĐINH CƯỜNG
Và cơn mưa giông lớn trưa nay


Trần Dần bên tượng chân dung do Ưu Đàm tạcGởi Nguyễn Trọng Khôi,


Trận mưa giông mù mịt trưa nay
mưa không thấy đường thấy sá
làm nhớ mấy câu thơ Trần Dần :
Tôi bước đi
không thấy phố
không thấy nhà
Chỉ thấy mưa sa
trên màu cờ đỏ [1]

nhớ năm 1987 anh vào Sài Gòn
ghé thăm chúng tôi, gặp lúc bạn bè
tụ họp tại nhà Đỗ Quang Em
uống rượu tiễn Nguyễn Trọng Khôi đi Mỹ
không có món quà gì tặng bạn
chúng tôi cùng ký tên
vào tấm toile trắng kỷ niệm. có
Trịnh Cung, Hồ HữuThủ, Rừng
Nguyễn Lâm, Hồ Hoàng Đài…

Trần Dần chăm chú nhìn thích thú
và anh viết cho tôi mấy chữ:
mỗi người ..
.. chôn sống ..
một chân mây ..
và ký tên. tôi còn giữ đến giờ

thơ anh kiểu cách
thường có những dấu chấm
và xuống hàng cầu thang.

những hình anh vẽ thì rất lạ
tôi thích vô cùng
anh là người cách tân chữ nghĩa từ xa xưa.
sống tận cùng với nghệ thuật mới

Tự nhiên một cơn mưa lớn mù mịt trưa nay
Nguyễn Thế Toàn đang chở tôi về từ Eden
cám ơn Nguyễn Mạnh Hùng mời ra ăn trưa
lại nhớ một nhà thơ mộng du mưa
hai mắt tù mù [2]

Virgina, July 30, 2015
Đinh Cường

[1] Nhất định thắng trang 19, thơ Trần Dần 1995
[2] Hãy đắm đuối đi vào bóng tối trang 401 trong tập Trần Dần – Thơ
nhà xb Đà Nẵng 2008
– Trần Dần sinh năm 1926 tại Nam Định
mất năm 1997 tại Hà Nội

Trần Dần – Đinh Cường
Sài Gòn, 5-1987

Hình vẽ Trần Dần