Friday, July 24, 2015

1869. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN mật [kh]ướcHoàng Xuân Sơn
mật [kh]ước
             

gởi Nguyễn Xuân Thiệp


người bỏ người đi xa
bóng vẫn ngồi đợi bóng
giữa khoang tối ngân hà
một vì sao khẽ rụng

rồi đẩy trăng tàn bay
lẩn lút đời quy hướng(*)
phía bên kia là ngày
bên này hương thấm muộn

có gì xanh mãi đâu
hồn cây già rêu đá
một khuôn mặt đã dàu
một dáng còm ú ớ

rọi soi với gương chiều
chim kêu đàng tu hú
chiếc gậy cùn mỏi xiêu
dò chống theo lằn cụ

nơi đâu rộn tiếng người
cuộc vui nào cháy túi
đóm lửa nằm hiu hiu
cũng không buồn thức dậy

run rẫy một tờ chiêm
mộng qua đồi lãm thuý
ngàn dâu chép lại miền
một ảo trang thuỳ mỵ


hoàng xuân sơn

15 juillet 2015