Friday, July 24, 2015

1870. Thơ ĐINH CƯỜNG Chiều vàngChiều vàng - Ảnh PCH – Scibilia. July 24, 2015Gởi Hồ Phan Hà,
có căn nhà trên biển,


Có  thể bờ biển đó
hoang vu lắm
không phải Ninh Chữ
của Nguyễn Đức Sơn
Ninh Chữ Ninh Chữ
ma tru mờ biển cũ

có thể bờ biển đó
tôi đi qua một lần
không phải Nha Trang
biển xanh sóng lớn
của Nguyễn Thị Khánh Minh

mà như biển Cà Ná thì phải
dạo tôi qua vùng Tuy Phong
vùng Phan Rí Cửa
nơi có nhiều thiếu nữ Chàm
mặc áo dài màu xanh non
đầu chít khăn. đi chân trần

chiều tôi ra biển đứng một mình
thấy trời vàng thấp xuống
trên ruộng muối trắng óng ánh

chiều. ngồi bệt màu dư
của bức tranh lớn vào miếng
carton bên cạnh lại thấy
cái chân trời màu vàng cam ấy.

chợt  nhớ xóm nhà trên biển
ở Galveston lúc chiều đã tối
Texas năm nào về thăm bạn
đúng mùa hoa bluebonnet nở …


Virginia, July 25, 2015
Đinh Cường

Bản vẽ của Nguyễn Đức Sơn


Chiều vàng
sơn dầu trên carton
dinhcuong 7.2015

Nhạc Nguyễn Văn Khánh
Tiếng hát Khánh Ly