Wednesday, July 22, 2015

1864. Thơ BÙI GIÁNG Ông Già Điên / Ông già bê bối / Ông già số dzách
BÙI GIÁNG


Chân dung Bùi Giáng
dinhcuong - 1991Ông Già Điên


Ông Già Điên ấy là ai
Chín mươi chin tuổi tuyệt tài thiên thu
Ông già khùng nọ phiêu du
Đường quanh ngõ quẹo trầm phù trăm năm


  
Ông già bê bối


Ông già bê bối xiết bao
Có bao giờ tưởng niệm nào đoan trang
Ông già bê bối muôn vàn
Làm thơ dở ẹt lầm than tặng người
Ông già rất mực đười ươi
Già nua lắm lắm còn cười vu vơÔng già số dzách


Ông già số dzách một hôm
Chép câu đậu khấu bao hàm bán khai
Nhớ quên bao nét mày ngài
Rồng bay xuôi ngược tuyệt tài ngữ ngôn


Bùi Giáng