Thursday, July 16, 2015

1849. Thơ ĐINH CƯỜNG Nửa khuya thức dậy nhớ bạn / Đại hồ cầm xanh,


ĐINH CƯỜNG

Nửa khuya
thức dậy nhớ bạn

gởi Nguyễn Tường Giang,


Nửa khuya vẫn thức dậy
gõ ấy hàng gởi  Giang
khi chiều Giang gọi phone
rủ đi uống cà phê, trả lời
còn nằm mệt. Giang
nói thứ ba mà còn mệt…

sáng nay đi lấy máu
thứ sáu đi chemo .
cứ vào ra bệnh viện
nên đêm khuya tỉnh dậy
thường ghi một điều gì

sẵn viết, màu bên cạnh
nguệch ngoạc cho vui thêm
bù lại lúc mệt lả. chỉ nhìn
rừng. gió qua. chỉ nghe còi tàu hụ …

nửa khuya vừa thức dậy
nhớ Giang tóc bạc trắng
nhớ Giang lâu lắm rồi
chưa lại ngồi bên nhau

cũng như Phạm Cao Hoàng. vẽ
Hồ Cầm Xanh  nhớ bạn
tôi vẽ Giang ở cà phê
lâu rồi đem ra xem lại

Giữa khuya. gần ba giờ sáng .

Virginia, July 16, 2015- Nguyễn Tường Giang
cà phê Starbucks . dinhcuong 2014- Nguyên Tường Giang
cà phê Monmartre - dinhcuong 1998
Đại hồ cầm xanh,


Ấy
hồn mâytrắng
nối lời
         gọi nhau
( Huy Tưởng )


gởi Phạm Cao Hoàng,


Lâu quá không gặp bạn
chiều vẽ Hồ Cầm Xanh

vạch mấy nét mênh mang
bao nhiêu là nỗi nhớ

nhớ núi không bạn ơi
núi Trạm Hành xa lắc

vệt mây chiều núi Dran
về bên tôi. ngủ muộn

chiều vẽ Hồ Cầm Xanh
tiếng đàn trầm gởi bạn ...


Virginia, July 15, 2015


- Đại Hồ Cầm Xanh
sơn dầu trên giấy   dinhcuong  July 15, 2015