Wednesday, July 15, 2015

1846. Thơ BÙI GIÁNG Nhìn em / Nhìn ngườiBÙI GIÁNG


Chân dung Bùi Giáng 
dinhcuong - 1994NHÌN EM


Nhìn em như thể nhìn người
Chưa quen chi cả điệu Đười ươi ca
Nhìn người như thể nhìn ta
Tự mình nâng cốc rót ra rót vào
Bấy chầy độc ẩm phong tao
Nhiệm mầu Bắc Bộ binh đao Nam Triều
Bấy chầy trở giấc đăm chiêu
Thành thân Phố Huế sớm chiều chuộng hômNHÌN NGƯỜI


Nhìn người một bữa té ra
Xuân xanh trăng mọc hoàng sa dậy thì
Nhìn người Lễ Hội Vu Quy
Từ thùy mỵ tới nhu mỳ Tân Hôn
Sử xanh góp nhặt lá cồn
Ngàn thu rớt hột cho phồn hoa rơiBùi Giáng