Tuesday, July 14, 2015

1845. Thơ ĐINH CƯỜNG Ngợi ca Thân Trọng SơnĐINH CƯỜNG
Ngợi ca Thân Trọng Sơn


\
Lãng du miền đất lạ
từ Đà Lạt đã đến Virginia
thư EMS phát nhanh
tôi ra mở cửa ký nhận

suốt chiều nằm đọc qua
một không khí phiêu bạt
khâm phục anh tài hoa
dịch bao nhiêu tác phẩm

yêu nhất là Đà Lạt
con dấu ngoài bì thư
nhớ nhà bưu điện ấy
trước Hotel Du Parc

hình dáng anh gầy nhỏ
mà sao hồn mênh mông
mới gặp nhau năm kia
hồi tôi về Đà Lạt

thương nhất Đỗ Tư Nghĩa
thi sĩ ngàn bài thơ
dịch thơ mộng Kalil Gibran
sống một đời Đà Lạt …

hai anh cùng là bạn
những dịch giả hiếm quý
giữa thời nhiễu nhương này
sách dịch không tin được

ngợi ca Thân Trọng Sơn
Lãng du miền đất lạ
ngợi ca trách nhiệm cao [1]
đọc qua mà thấy đã …


Virginia, July 14, 2015
Đinh Cường

[1] Thân Trọng Sơn làm công việc
dịch thuật bằng sự đam mê và tinh thần
trách nhiệm cao, ...( Lời giới thiệu của Phạm Cao Hoàng )


- bì thư EMS gởi từ Đà Lạt , 1 tuần đến Vrginia


- Tiêu Dao Bảo Cự - Đinh Cường - Thân Trọng Sơn
Triển lãm Đinh Cưòng - Đà Lạt 11- 2013