Monday, July 13, 2015

1841. Thơ ĐINH CƯỜNG Bài khất thựcPhoto by PCH - June 2015 Gởi Tường Vy,


Vẫn thức dậy nửa khuya
vẽ dăm ba nét. nhớ Sơn
và Bửu Chỉ. rót rượu tiếp
và cũng vẽ đến hai ba giờ.

vẽ sao lại ra bóng dáng
một người khất thực
đang bưng chiếc bình bát
đi về phía núi mờ xa...

núi ở đó nghìn năm. có
nhiều điều ẩn mật. có 
một chút mặt trời đỏ thắm
khi vầng trăng lặn rồi...

thức giấc nửa khuya. thấy
từ im vắng. hạt sương rơi
nhẹ quá. ngoài kia. rừng
ru tôi. bóng tối. Niệm thầm...  


Virginia,  July 13, 2015
Đinh  Cường


- Khất thực
màu nước và chì sáp trên giấy croquis
dinhcuong, nửa khuya  12 tháng 7- 2015